Digitális Napló
2011-08-19 21:00:00

Digitális Napló

Kipróbálható verzió

A szoftver elkészítésekor alapvetö céljaim között szerepelt, hogy

1. a diákok és a szülök gyors és pontos tájékoztatást kaphassanak a tanuló tanulmányi elömeneteléröl.
2. az eddigi statisztikai feladatok, melyek elkészítése idöigényes és nehézkes volt, automatikusan külön munka nélkül elkészíthetöek legyenek.
3. a megnövekedett adminisztrációs feladatok minimálisra csökkentése a jogszabályok betartásával. (Munkaidökeret, túlóraszámfejtés, tanítási idökeret tervezése)
4. az évközbeni feladatok elvégzésének segítése (Magatartás-Szorgalom jegyek megadásának segítése a naplóból kinyerhetö információkkal, javítás-rontás, hiányzások, bukások száma, dicséretek, figyelmeztetések száma, stb)
5. kiváltsuk a papír alapú naplót. :)

A Digitális Napló a jelenlegi állapotában a következö feladatok elévgzésére alkalmas:

1. A hagyományos naplóban rögzíthetö összes adat tárolása

 • Érdemjegyek (napi, félévi, évvégi, osztályozó-vizsga, szakmai-jegyek, szöveges értékelés, magatartás-szorgalom, elözö évi jegyek)
 • Hiányzások
 • Felmentések rögzítése
 • Naplóbejegyzések (óraanyagok beírása)
 • Dicséretek, Figyelmeztetések rögzítése
 • Záradékok rögzítése (több esetben automatikus záradékkészítés)
 • Tanulói adatok rögzítése (KIR-böl átemelhetö a teljes adatbázis)
 • Speciális tanulói adatok rögzítése (Hátrányos, Halmozottan hátrányos, Fogyatékos, Kisebbségi.Ingyenes tanköny viszony, helyi, bejárós, kollégista, stb)
 • Igazolatlan hiányzások kezelése, postázási feladatok, értesítések
 • Többintézményes használat lehetösége.
 • Többintézményes használat esetén az áttanítás kezelése, túlóraszámfejtés esetén is.

2. A hagyományos naplóban nem rögzített, de a müködéséhez szükséges adatok rögzítése

 • Oktatók adatainak rögzítése
 • Tantárgyfelosztás rögzítése
 • Órarend rögzítése (1 hetes vagy 2 hetes órarend kezelése, napi-szintü órarend)
 • Csoportbontások rögzítése, csoporttagság idötartamának rögzítése
 • Napközis, Szakkörnapló

3. Statisztikai feladatok

 • Napi-statisztika az iskola, az osztályok, a csoportok átlagáról, hiányzásairól
 • Félévi statisztika elkészítése osztály és iskola-szinten
 • Évvégi statisztika elkészítése osztály és iskola-szinten
 • KIRSTAT táblák

4. Munkaidövel kapcsolatos feladatok

 • Tanítási idökeret tervezése automatikusan
 • Kiesö napok kezelése intézményi, tagintézményi és pedagógus-szinten.
 • Túlóra-számfejtés elkészítése automatikusan
 • Munkaidö-tervezés (tanár,tagintézmény, osztály szinten)

5. Speciális feladatok

 • Magatartás és szorgalom jegyek adásának segítése speciális adatok kigyüjtésével
 • Naplóbejegyzések kigyüjtése havi bontásban
 • Óracserék kigyüjtése havi bontásban
 • Naplóellenörzés kéthavi-bontásban:
  - 1 tanár adott órában csak 1 csoportnak/osztálynak tarthat órát! (kivéve, ha csoportösszevonás, vagy párhuzamos csoportórája van!)
  - 1 csoportnak adott órában csak 1 tanárral lehet órája.
  - minden tanár beírta-e az összes órarendszerinti óráját
  Ezek ellenörzése a túlóraszámfejtéskor elengedhetetlen!De ha nincs hiba, akkor a túlóraszámfejtés elvégzése egy nyomtatási feladatra csökkenthetö!)
 • A hiányzásoknál a program ellenörzi, hogy az adott órában hiányzó diáknak volt-e egyáltalán órája.
 • A müveletekröl automatikus e-mail értesítés a tanárnak, diáknak, szülönek, ha kéri.
 • Félévi ellenörzö nyomtatása
 • Helyettesítés modul
 • Tanmenet rögzítési lehetöség

6. Karbantartások

 • A program müködéséhez szükséges adatbázisok karbantartásának lehetösége (tantárgy, tanár, tanuló, terem, csoport, stb.)

7. Referenciák:

8. Informatikai háttér

 • Szerver: Egy PHP+MYSQL futtatására alkalmas webszerver
 • 1 intézmény esetén egy Intel E2200 processzor 1 GB RAM és 80GB HDD elegendö a napló müködéséhez.
 • 3 vagy annál több intézmény esetén javasolt a többmagos processzor, minimum 2GB RAM-mal
 • Munkaállomások: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari vagy bármilyen böngészö szükséges a müködéshez

9. Biztonság:

 • Ha rendelkezésre áll, akkor LDAP alapú hitelesítésre van lehetöség. ebben az esetben az alkalmazás nem tárol jelszavakat az adatbázisban.
 • Ha LDAP nem áll rendelkezésre, akkor az adatbázisban tárolt jelszavakkal van lehetöség az azonosításra.

10. Elérhetöség, árak:

 • Amennyiben felkeltettem érdeklödését, lehetöség van az Önök intézményében egy 1-2 órás bemutató mellett a program funkcióinak ismertetésére. Kérem vegye fel a kapcsolatot: molnarp@petersoft.hu vagy 06-20-9149514 elérhetöségek valamelyikén.
 • Az alkalmazás csak teljes egészében vásárolható meg. Az ár tartalmazza a helyi telepítést, a KIR adatainak átemelését, a program müködésének bemutatását, oktatást a tanároknak, osztályfönököknek, igazgatóknak, valamint a továbbiakban megjelenö összes új funkció ingyenes beszerzését 5 éven keresztül, nettó 480.000 Ft/telepítés.

AKCIÓ!

2013.07.31-ig történö megrendelés esetén választhatnak a következö lehetöségek közül:

120.000 Ft/év
vagy
480.000 Ft/ 5 év

Az akciós ár a következöket tartalmazza:
- 1 telephelyre történö telepítés, korlátlan tagintézmény kezelése
- tanulói és tanári adatbázis importálása
- minimum 1 órás betanítás tanároknak, osztályfönököknek, vezetöknek

Az árak bruttó árak!

 • többintézményes használat
  Lehetöség van, hogy egy adatbázisban több intézmény naplóját tároljuk. Ezzel lehetöség nyílik az áttanítás kezelésére, vagy akár közös statisztika elkészítésére is.
 • adatbázisok kezelése
  A napló müködéséhez szükséges adatok teljeskörü kezelése
 • tantárgyfelosztás
  A tantárgyfelosztás rögzítése alaplehetöség a naplóban
 • órarend
  Az órarend rögzítésének és nyomtatásának lehetösége alaplehetöség a naplóban
 • órabeírás
  A napló alapfunkciója, melyben lehetöségünk van az egyes tanítási órák anyagát rögzíteni. Feltétlenül szükséges a túlóraszámfejtéshez és hiányzáshoz. Hiányzást, csak rögzített tanórához lehet beírni.
 • jegy
  Különbözö értékelési típusok rögzítési lehetösége
 • hiányzás
  Tanulók hiányzásainak kezelése, mint rögzítés, teljesnapos hiányzások beírása, hiányzások igazolása
 • szakmai-jegyek
  Szakiskolában és szakközépiskolában elöforduló jegycsoportosítás
 • magatartás-szorgalom kezelés
  Félévkor és évvégén a magatartás és szorgalom jegyek rögzítése segédtáblákkal, mint hiányzási adatok, átlag, bukások száma, javítás, rontás, dicséretek, figyelmeztetések
 • záradékok
  A naplóban kötelezö jeleggel rögzítendö záradékok elöre beírt változatai kiválaszthatóak, módosíthatóak.
 • elömenetel
  A tanuló alapadatai, jegyei, záradékai, dicséretei, figyelmeztetései, hiányzásai 2 oldalon megjelenítve kinyomtatható formában.
 • naplólista
  Minden osztálynak havi bontásban kinyomtatható formában a beírt órái tekinthetök meg.
 • jogviszony
  Többintézményes üzemmódban is müködö jogviszony kezelö
 • segítség
  Folyamatosan bövülö online leírás a programról.
 • szülö
  Szülöi modul, melyben be lehet állítani, hogy a szülö milyen jelszóval érheti el gyermeke tanulói elömenetelét, valamint, hogy az eseményekröl milyen típusú értesítést kér (napi 1 levél vagy minden eseményröl külön email vagy nincs értesítés)
 • email-értesítés
  A tanárok napi 1 emailt kapnak az elözö napi müveleteikröl, a diákok minden müveletröl külön email-t kapnak, a szülök a beállított számú levelet kaphatnak.
 • naplóbeírás ellenörzö modul
  A túlóraszámfejtés alapja. A túlóra számfejtés csak akkor tekinthetö helyesnek, ha a naplóellenörzésben nincsenek hibás bejegyzések.
 • felmentések
  Tanulók felmentésének rögzítése a szaktanár feladat, automatikusan készül záradék a felmentésröl.
 • dicséret-figyelmeztetés
 • Különbözö típusú dicséretek, figyelmeztetések rögzítési lehetösége
 • naplóbejegyzések
  Amennyiben párhuzamosan rögzítik a papíralapú naplót a digitális naplóval, akkor ez a modul segít a két naplóban rögzített adatok szinkronizálásában.
 • tantárgysorrend
  Több helyen is megjelenö tantárgyak (elömenetel, átlagtábla, ellenörzö,stb) sorrendjét lehet beállítani, amely így igazodhat az anyakönyvi tantárgysorrendhez.
 • elözö évi jegyek
  A magatartás és szorgalom jegyek adásánal segíthet összehasonlítani az elözö évi, félévi jegyeket az aktuálisakkal. (rontás, javítás)
 • helyettesítés
  A napló egy javaslatot tesz a hiányzó tanárok helyettesítésére.
 • osztályok átlagtáblája
  A szokásos tanulók átlagát, a tantárgyak átlagát, s az osztályátlagot mutató táblázat.
 • Ellenörzö
  A félévkor az Ellenörzöben szereplö Félévi értesítö táblázat méretpontos mása kinyomtatható formában.
 • Igazolatlan hiányzás kezelése
  Igazolatlan hiányzás esetén segít elkészíteni a szükséges formaleveleket (szülöi, jegyzöi), majd automatikus záradékot is készít.
 • Várható óraszámok
  Kiszámolja, hogy az adott tanárnak mely tantárgyakból lesz az évvégére kevés óraszáma (a teljes óraszámot 10%-san meghaladó).
 • Óracsere ellenörzés
  Listázza havonként, hogy mely tanárok tartottak nem az órarendszerint órát, s melyek voltak azok
 • Spectanár
  Eelöfordulhat, hogy egy oktatónak szüksége van az általa oktatott diák tanulói elömenetelére, de alapból nincs joga hozzáférni (Kollégiumi nevelök, Mentorok, stb)
 • Bukásveszély
  Kilistázza azokat a tanulókat csoportonként és osztályonként, ahol vagy nincs még jegy, vagy a jegyek átlaga nem éri el a 2-öt.
 • Tanítási idökeret
  A tanár tanítási idökeretének kinyomttása az órarend alapján.
 • Munkaidö-kiosztás
  A tanár 40 órás munkaidejének beosztása.
 • Túlóra-számfejtés
  A ktéhavi túlóra számfejtés végrehajtása, kinyomtatása.
 • Munkaterv
  Az iskolai munkaterv rögzítése (iskolai szünetek, tanítás nélküli munkanapok, táppénz, szabadságok, konferenciák). Vezetése a túlóraszámfejtéshez mélkülözhetetlen!
 • Osztály statisztika
  Az osztály statisztika elkészítése
 • Intézményi statisztika félévi és évvégi
  Az osztálystatisztikák összegzése
 • KIRSTAT táblák
  A tanév elején október 15-ig beküldendö kirstat statisztika kitöltését segítö táblázatok.
 • Új év nyitása
  Évváltáskor automatikusan megtörténik az osztályok átléptetése, az elözö évi adatok jegyek, csoportbontások átmásolása.
Jelenleg:1 fő
olvas minket.

2007.03.08 óta
265894 fő
látogatta meg
oldalainkat.


2014-07-24 09:20
optimized for 1024x768