Általános leírás

2014.08.18.

A szoftver elkészítésekor alapvető céljaim között szerepelt, hogy

  1.  a diákok és a szülök gyors és pontos tájékoztatást kaphassanak a tanuló tanulmányi előmeneteléről.
  2.  az eddigi statisztikai feladatok, melyek elkészítése időigényes és nehézkes volt, automatikusan külön munka nélkül elkészíthetőek legyenek.
  3.  a megnövekedett adminisztrációs feladatok minimálisra csökkentése a jogszabályok betartásával. (Munkaidőkeret, túlóraszámfejtés, tanítási időkeret tervezése)
  4.  az évközbeni feladatok elvégzésének segítése (Magatartás-Szorgalom jegyek megadásának segítése a naplóból kinyerhető információkkal, javítás-rontás, hiányzások, bukások száma, dicséretek, figyelmeztetések száma, stb)
  5.  kiváltsuk a papír alapú naplót. :)

A Digitális Napló a jelenlegi állapotában a következő feladatok elvégzésére alkalmas:

1. A hagyományos naplóban rögzíthető összes adat tárolása

  • Érdemjegyek (napi, félévi, évvégi, osztályozó-vizsga, szakmai-jegyek, szöveges értékelés, magatartás-szorgalom, előző évi jegyek)
  • Hiányzások
  • Felmentések rögzítése
  • Naplóbejegyzések (óraanyagok beírása)
  • Dicséretek, Figyelmeztetések rögzítése
  • Záradékok rögzítése (több esetben automatikus záradékkészítés)
  • Tanulói adatok rögzítése (KIR-ből átemelhető a teljes adatbázis)
  • Speciális tanulói adatok rögzítése (Hátrányos, Halmozottan hátrányos, Fogyatékos, Kisebbségi. Ingyenes tanköny viszony, helyi, bejárós, kollégista, stb)
  • Igazolatlan hiányzások kezelése, postázási feladatok, értesítések
  • Többintézményes használat lehetősége.
  • Többintézményes használat esetén az áttanítás kezelése, túlóraszámfejtés esetén is.

2. A hagyományos naplóban nem rögzített, de a működéséhez szükséges adatok rögzítése

  • Oktatók adatainak rögzítése
  • Tantárgyfelosztás rögzítése
  • Órarend rögzítése (1 hetes vagy 2 hetes órarend kezelése, napi-szintű órarend)
  • Csoportbontások rögzítése, csoporttagság időtartamának rögzítése
  • Napközis, Szakkörnapló

3. Statisztikai feladatok

  • Napi-statisztika az iskola, az osztályok, a csoportok átlagáról, hiányzásairól
  • Félévi statisztika elkészítése osztály és iskola-szinten
  • Évvégi statisztika elkészítése osztály és iskola-szinten
  • KIRSTAT táblák

4. Munkaidövel kapcsolatos feladatok

  • Tanítási időkeret tervezése automatikusan
  • Kiesőönapok kezelése intézményi, tagintézményi és pedagógus-szinten.
  • Túlóra-számfejtés elkészítése automatikusan
  • Munkaidőö-tervezés(tanár,tagintézmény, osztály szinten)
  • Munkaidőkiosztás és dokumentálás

5. Speciális feladatok

  • Magatartás és szorgalom jegyek adásának segítése speciális adatok kigyűjtésével
  • Naplóbejegyzések kigyűjtése havi bontásban
  • Óracserék kigyüjtése havi bontásban
  • Naplóellenőrzés havi-bontásban :
    - 1 tanár adott órában csak 1 csoportnak/osztálynak tarthat órát! (kivéve, ha csoportösszevonás, vagy párhuzamos csoportórája van!)
    - 1 csoportnak adott órában csak 1 tanárral lehet órája.
    - minden tanár beírta-e az összes órarendszerinti óráját
  • Ezek ellenőrzése a túlóraszámfejtéskor elengedhetetlen!De ha nincs hiba, akkor a túlóraszámfejtés elvégzése egy nyomtatási feladatra csökkenthető!)
  • A hiányzásoknál a program ellenőrzi, hogy az adott órában hiányzó diáknak volt-e egyáltalán órája.
  • A műveletekről automatikus e-mail értesítés a tanárnak, diáknak, szülőnek, ha kéri.
  • Félévi ellenőrző nyomtatása
  • Helyettesítés modul
  • Tanmenet rögzítési lehetőség

6. Karbantartások

A program működéséhez szükséges adatbázisok karbantartásának lehetősége (tantárgy, tanár, tanuló, terem, csoport, stb.)

7. Referenciák:

  • Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola, Kistelek
  • Kisteleki Általános Iskola, Kistelek
  • Zrínyi Miklós Általános Iskola, Budapest
  • Bonifert Domonkos Általános Iskola, Szeged
  • Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Csonka János Tagintézménye, Szeged
  • Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola GÁBOR DÉNES Tagintézménye, Szeged
  • Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola, Salgótarján
  • Mihály Dénes Szakképző Iskola Kistarcsai Telephelye, Kistarcsa
  • Mihály Dénes Szakképző Iskola Makói Telephelye, Makó
  • Mihály Dénes Szakképző Iskola Monori Telephelye, Monor
  • Mihály Dénes Szakképző Iskola Pécsi Tagiskolája, Pécs
  • Mihály Dénes Szakképző Iskola Tapolcai Tagiskolája, Tapolca
  • Mihály Mihály Dénes Szakképző Iskola Szigethalmi Telephelye, Szigethalom
  • Mihály Dénes Szakképző Iskola Délegyházi Telephelye, Délegyház
  • Mihály Dénes Szakképző Iskola Rédei Tagiskolája, Réde
  • Mihály Dénes Szakképző Iskola Halásztelki Telephelye, Halásztelek
  • Mihály Mihály Dénes Szakképző Iskola Ráckevei Telephelye, Ráckeve
  • Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Szentendre
  • Szent Margit Gimnázium, Budapest
  • Szegedi Rendészeti Szakközépiskola, Szeged
  • Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény, Kalocsa
  • Szent László Általános Művelődési Központ Általános Iskola, Baja
  • Szent László Általános Művelődési Központ Középiskola, Baja
  • Szent László Általános Művelődési Központ Lukin László ÉZI, Baja
  • Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Baja
  • Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola Budaörsi Tagintézménye, Budaörs
  • Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola Budapesti Tagintézménye, Budapest
  • Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola Miskolci Tagintézménye, Miskolc
  • Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola Pannonhalmi Tagintézménye, Pannonhalom
  • Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola Szegedi Tagintézménye, Szeged
  • Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye, Balatonfüred
  • Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézménye, Kiskunfélegyháza
  • V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Sátoraljaújhely
  • Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti Iskola, Kaposvár
  • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged
  • Ring Szakképző Iskola, Budapest
  • Szinapszis Szakképző Iskola, Budapest