Telepítési segédlet

2014.08.19.

Általános telepítési lépések

Mercury Netscape Messenger Mirc LOG
CONTROLL HDD HOME MAILRUN
NEWS FirstMessage WEB DEL

LOCALINI

COPY RUN NOLOGIN

I. Általános telepítési lépések. (Amit mindenképpen meg kell tenni...)


a. Az eNewMail program fő részeit (eNewMail.exe, eNewMail.ini, CodePage.cp) helyezzük el a keresési útvonalban. (Lehet külön keresési útvonalat megadni neki, de nem szükséges). Minimum RF jog szükséges a mőködéshez.


b. Töltsük ki az eNewMail.ini állományt. A programmal adott eNewMail.ini alapértelmezésben minden funkciót TILT. Egyedül a Mercury levelező-szerver támogatás engedélyezett (Ez volt az eredeti funkciója a programnak, de most már ez is letiltható).Az eNewMail.ini-ben néhány sort mindenképpen módosítani kell:
- firm= A cég neve, javasolt ékezetmentes megadás (belekerül a program által generált EMAIL-kbe.), valamint ez a sor szükséges a regisztrációhoz.
- firmweb= A cég webcíme, ha van. Szintén bekerül a EMAIL-be.
- regno= A kapott regisztrációs szám.
- mercury= A Mercury levelező-szerver használatának engedélyezése, vagy tiltása, alapértelmezés szerint engedélyezett.
- mail= A cég domain neve ( a kukac utáni rész:))))
- postmaster= A program "fő" felhasználója, ő kapja az adminisztrációs üzeneteket.
- post_name= A "fő" felhasználó EMAIL-ben megjelenő neve.
- defaultcp= Az eNewMail.ini alapértelmezett kódlapjának sorszáma. (A programmal adott eNewMail.ini DOS alapértelmezett, 852-s kódlappal készült.
- w31cp= A Windows 3.x alapértelmezett kódkészlete.
- w95cp= A Windows 95 alapértelmezett kódkészlete.
- w98cp= A Windows 98 alapértelmezett kódkészlete. A Windows ME Windows 98-kent viselkedik.
- wntcp= A Windows NT alapértelmezett kódkészlete.
- lng= Üzenetek nyelve
- humsgxx= Módosítható üzenetszövegek.


c. Az eNewMail.exe elhelyezése a Loginscript-ben.

#eNewMail "%HOME_DIRECTORY" "%LOGIN_NAME" "%P_STATION" "%PLATFORM" "%FULL_NAME"

II. Egyéb funkciók engedélyezése az eNewMail.ini állományban.

Mercury Netscape Messenger Mirc LOG
CONTROLL HDD HOME MAILRUN
NEWS FirstMessage WEB DEL

LOCALINI

COPY RUN NOLOGIN

Az eNewMail program fejlécének megadása (FIZETőS!!!!)
header=


Felhasználonként megadható eNewMail.ini helye
localini=H:\


A MERCURY levelező szerver üzemeltetése esetén az EMAIL küldés-funkció engedélyezése.
mercury=on
A NETSCAPE MESSENGER levelező szerver üzemeltetése esetén az EMAIL küldés-funkció engedélyezése.
netscape=on
Az új, és olvasott üzenetek számának kiírása.
msg=on
A mercury SMTPMAIL könyvtára, NETSCAPE MESSENGER esetén a kimenő levelek könyvtára
smtpmail=SYS:\SMTPMAIL
A NETSCAPE MESSENGER esetén a beérkező levelek könyvtára, ebből nyílnak a felhasználói könyvtárak. Sajnos erre a könyvtárra R jogot kell adni a felhasználóknak.
netscape_home=SYS:\NOVONYX\HOME
Az eNewMail által küldött elektronikus üzenetekben a firm és firmweb sorok megjelennek mint aláírás.
signo=on


Mirc adatok automatikus kitöltésének engedélyezése. A sourcepath változó azt a helyet adja meg, ahol az előre kitöltött SERVER.INI, es a MIRC.INI található (RF jog szükséges).A mircw31, es mircw95 a Mirc program elérési útvonalát tartalmazza.
mircenable=on
serverip=195.199.51.93
server=server.iskola.sulinet.hu
sourcepath=USER:\SOFTWARE\UTIL
mircw31=c:\windows\mirc
mircw95=c:\windows\mirc


A belépések loggolásának engedélyezése. A logpath a loggolás könyvtára (RWC jog szükséges). A logmodem változó tartalmazza modemes belépés esetén keletkező gépazonosító elejét. Ha ilyen gépről lépnek be, akkor MODEM gépnevet ad vissza a program.
logenable=on
logpath=SYS:\LOG
logmodem=E42245


A belépés tiltás engedélyezése. Meg kell adni, hogy milyen belépési programot indítson el.
CSOPORT KEZELÉS LEHETSÉGES!!!!
nloginenable=off
nologindos=f:\login.exe
nologinw95=C:\NOVELL\CLIENT32\LOGINW32.EXE


Kiemelt felhasználók belépésének figyelése CSOPORT KEZELÉS LEHETSÉGES!!!!
controll=on
user_controll={ADMIN}


A winchester szabad területének figyelése a GEP.DAT-ban megadott értékekkel. A figyelmeztetés a maxfree változók a GEP.DAT-ban megadott értékektől való eltérése esetén történik. A totalemail változó beállítása esetén minden belépéskor üzenet megy a postmasternek. A freechanging változó engedélyezése esetén, ha egy megadott MB változás történik, akkor megy figyelmeztető email.
hddenable=on
maxfree_dos=30000
maxfree_w95=50000
totalemail=on
freechanging=on
changinglimit=40


HOME konyvtar méretének figyelése.A homewrite engedélyezése esetén kiírja, hogy mennyi szabad területe van még. Lehet %-s, byte, Kbyte, Mbyte formában. Homesize változo MB-ban a teljes homekönyvtar méret. A minhsize pedig a figyelmeztető email KB-ben megadott korlátja.A homedir változó a home kőnyvtár meghajtójele.
homeenable=on
homewrite=on
home%=on
homedir=W:
homesize=20
minhsize=2000
hwrite=Mbyte


Automatikus levelezőprogram indítás, a levelező program pontos megadásával.
mailrundos=on
mailrunw31=on
mailrunw95=on
maildos=s:\pmail\pmailnds.exe
mailw31=s:\pmail\winpmail.exe
mailw95=s:\pmail\win9x\winpm-32.exe


Automatikus állománytörlés, akár rekurzív módon is.CSOPORT KEZELÉS LEHETSÉGES!!!!
autodel=on
delfile=C:\WINDOWS\*.PWL
delfile=C:\WINDOWS\TEMP\*.*,r


Automatikusan megjelenő üzenetablak a felhasználóknak. A firstday változó az újra megjelenés időtartama napban. Nulla esetén minden belépéskor megjelenik. A firstsound DOS alatt a figyelmeztető hangot engedélyezi.
FIGYELEM!!!! Ha az üzenetünk 5 soros, akkor 5 másodpercig az üzenetablak nem zárható be. Ha a felhasználó mégis megpróbálná, akkor kezdődik előlről az 5 másodperc.
firstenable=on
firstday=20
firstsound=off
hufirstheader=Érdekesség!!!
hufirstmsg=Érettségi és egyéb kidolgozott tételek találhatók
hufirstmsg= a http://puska.index.hu internet címen.


Automatizált üzenet megjelenés, az adott könyvtárban lévő minden állomány tartalmát megjeleníti, ha a felhasználó még nem olvasta!
newsenable=on
newspath=H:\PROG\ENEWMAIL\HIREK


Automatikus állományfrissítés, hosszúfájlnév támogatással. (Sajnos Windows NT 4.0 alatt csak rövid nevekkel működik.)
CSOPORT KEZELÉS LEHETSÉGES!!!!
copyenable=on
copydos=S:\COPY\DOS\*.* C:\PROBA
copyw95=S:\COPY\ASZTAL\*.* C:\WINDOWS\ASZTAL
copyw95=S:\COPY\ASZTAL\WINJATEK\*.* C:\WINDOWS\ASZTAL\WINDOW~1


Automatikus programindítás.CSOPORT KEZELÉS LEHETSÉGES!!!!
runenable=on
runw95=C:\windows\explorer.exe
rundos=c:\norton\nc.exe


Belépett Felhasználók listája HTML formában. A webpath könyvtárra RWCEMF joggal kell rendelkezni!
web=on
webbg=hatter.jpg
webpath=I:\WEB\DOCS\ENM
webname=Ceg neve
webindex=index.htm
wcpsource=1250
wcpoutput=1250

 

Csoportok kezelése
aaz
EnewMail programban

 

- Csoportokat képezhetünk felhasználó, és gép szinten./font>

- A csoportokat használhatjuk a program belépés-tiltás, automatikus állománytörlés, állományfrissítés és programfuttatás részeiben.
-- A csoportok megadása egyszerű szöveges állományokkal történik, amelyeknek az enewmail.exe program könyvtárában kell lenniük. Az állományok neve megegyezik a csoportnévvel, a kiterjesztés GEN. Pl. OKOS.GEN állomány tartalmazhatja azokat a felhasználókat, akik okosak. A PII.GEN csoport pedig tartalmazhatja azoknak a gépeknek a neveit, amelyek Pentium II-s processzorral rendelkeznek.

A csoportmegadás szintaxisa:/font>

- A csoportokat kapcsos zárójelbe helyezzük: {}
-- Több csoportot is megadhatunk vesszővel elválasztva: {KISSL,NAGYP}
- A gépneveket % jellel vezessük be: {KISSL,NAGYP, %GEP12}br /> - Tiltás (ellentétképzés) esetén alkalmazzuk a ! jelet: {KISSL,!NAGYP, %!GEP12}
- Az ALL csoport alapértelmezett mindenki csoport. Az ALL csoport csak legutolsóként szerepelhet a csoportmegadásnál {KISSL,!NAGYP, %!GEP12,ALL}

A csoport feloldás elve példán keresztül: {KISSL,NAGYP, %GEP12}
-- A program vesszőnként dolgozza fel a csoportokat.
- Ha az adott csoport neve megegyezik a felhasználó nevével, akkor alkalmazza rá a megfelelő szabályt. Ha nem, akkor keres ilyen nevű csoport-állományt, s annak a tartalmában keres.
- a feldolgozás balról-jobbra történik, tehát ha az adott felhasználóra, vagy gépre a program talál egy alkalmazható közvetlen szabályt, akkor nem folytatja a feldolgozást.

Példák/font>

RRendelkezzünk a következő csoportokkal:

PII.GEN/font>

Pentium II-s gépek, pl: GEP1,GEP2,GEP5,GEP10

9COSZT.GEN

9.c osztály tanulói: KISL, NAGYP, GACSERT, LOVASN

1. delfile=C:\TEMP\*.*,r{KISL,!NAGYP,%!PII}
aa. Ha a GEP1-s gépen belépünk KISL néven, akkor a törlés végrehajtódik.
b. Ha a GEP1-s gépen KOCSOT néven lépünk be, akkor nem hajtódik végre.br /> c. Ha a GEP3-s gépen NAGYP néven lépünk be, akkor nem hajtódik végre.
d. Ha a GEP3-s gépen KOCSOT néven lépünk be, akkor nem hajtódik végre.

2. delfile=C:\TEMP\*.*,r{KISL,!NAGYP,%!PII,ALL}
a. ua 1.a
b. ua 1.b
c. ua 1.c
d. Ha a GEP3-s gépen KOCSOT néven lépünk be, akkor végrehajtódik!!!!